Cymraeg Morgannwg

Treftadaeth y Gymraeg yng Nghaerdydd

Caerdydd 1 Gweithdai Ysgolion
2 Taflen Dwristiaeth

3 Cyfeirlyfr o Lyfrau

4 Hanesion Llafar

 

 

 

Gweithdai Ysgolion - yn ystod 2008 a 2009 bu Heledd Wyn yn ymweld  â ysgolion Di-Gymraeg yn y Ddinas i gynnal gweithdai Ymwybyddiaeth Iaith

 

 

 

t

 

t
Ymweliadau Ysgolion
Di-Gymraeg Caerdydd
Radur a Glyn Derw

Ysgol Howells
Gweithdy Iaith yn Ysgol Howells Tachwedd 2008

 

Ysgol Gyfun Radyr

Gweithdy Iaith yn Ysgol Gyfun Radyr Tachwedd 2008

 

Ysgol Willows Ysgol Willows
Ysgol Willows

Ymweliad ag Ysgol Willows Ionawr 2009