Treftadaeth y Gymraeg yng Nghaerdydd

Caerdydd 1 Gweithdai Ysgolion
2 Taflen Dwristiaeth

3 Cyfeirlyfr o Lyfrau

4 Hanesion Llafar

 

Casglu Hanesion Llafar

Gyda chefnogaeth gan gronfa'r Loteri, mae Menter Caerdydd yn casglu hanesion llafar a chreu ffilm fer sy'n olrhain hanes yr iaith a'i datblygiad dros yr hanner can mlynedd diwethaf.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth cysylltwch â

Heledd Wyn
Swyddog Treftadaeth
Menter Caerdydd

 

Huw Onllwyn Lisa Jarman
SirahulIslam Daniel Glyn

 

 

Dewiswch

Stori

 

Huw Onllwyn Jones

Lisa Jarman

Daniel Glyn

Sirajul Islam

 

 

Heledd Wyn

Llinos Thomas Davies

Mererid Hopwood

 

Proffil Cyfranwyr > Proffil

Newyddion yn y Western Mail >> WM

 

Cronfa Dreftadeth y Loteri