DIOLCHIADAU

Pentrefwyr a thrigolion Cwm Afan; Cwm Nedd; Port Talbot a Margam.
David Roberts, Gwasg Bryngold -www.bryngoldbooks.com
Gwasg Taf
Gwilym Hughes am ei atgofion a'i gerdd
Alun Pugh a Linda James, Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot
Y Loteri Genedlaethol yng Nghymru

THANKS

The villagers of the Afan & Neath Valleys; Port Talbot & Margam
David Roberts, Bryngold Press -www.bryngoldbooks.com
Gwasg Taf Press
Gwilym Hughes for his reminiscences & poem
Alun Pugh & Linda James, Menter Iaith Neath Port Talbot
The National Lottery in Wales

Winnie Lloyd